Wyszukiwarka -

Menu
Losowy pierwiastek
Dzisiaj jest:
Utrzymanie portalu
Prawa autorskie
Popularne tagi:
Reklama

Lekcja 1 - Poznajemy sole
Sole to rozległe pojęcie stosowane w chemii. Należy do nich ogromna ilość substancji. Jak już się dowiedziałeś wcześniej, przewodzi prąd elektryczny.

Sole - są to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają atom (lub atomy) metalu lub grupę amonową NH4 oraz resztę kwasową.


Ogólny wzór soli:
MbaRab

a - liczba określająca wartościowość reszty kwasowej (równa liczbie atomów metalu w cząsteczce soli).
b - liczba określająca wartościowość metalu (równa liczbie reszt kwasowych w cząsteczce soli).

Nazwy soli tworzy się od nazwy reszty kwasowej (uwzględniając jej wartościowość), dodając nazwę metalu (uwzględniając jego wartościowość).

Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek.
Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę -an.

Rodzaj kwasuNazwa kwasuNazwa soliWartościowość reszty kwasowej
Kwasychlorowodorowy(solny) chlorek I
beztlenowe siarkowodorowy siarczek II

Rodzaj kwasuNazwa kwasuNazwa soliWartościowość reszty kwasowej
siarkowy(VI) siarczan(VI) II
Kwasy siarkowy(IV) siarczan(IV) II
tlenowe azotowy(V) azotan(V) I
węglowy węglan II
fosforowy(V) fosforan(V) IIIWażna jest wartościowość przy ustalaniu wzoru soli i nie możemy jej pominąć. Na przykład:

Chlorek miedzi(II)
CuIIClI - zapis błędny
CuIIClI2 - zapis poprawny

Siarczan(VI) glinu AlIIISOII4 - zapis błędny
AlIII2(SO4)II3 - zapis poprawnyPrzykłady wzorów soli:
Azotan(V) sodu - NaINOI3
Siarczek potasu - KI2SII
Siarczan(VI) żelaza(II) - FeIISOII3

Podsumowanie tematu
1. Ustal nazwy dla soli: Na2CO3, K3PO4
2. Ustal wzory dla soli: węglan sodu, chlorek wapnia, azotan(V) magnezu
3. Od czego zależy wartościowość reszty kwasowej w solach?

Lekcja 2 - Dysocjacja jonowa soli