Wyszukiwarka -

Menu
Losowy pierwiastek
Dzisiaj jest:
Utrzymanie portalu
Prawa autorskie
Popularne tagi:
Reklama

Lekcja 4 - Powtórzenie wiadomości
Wszystkie związki organiczne zawierają węgiel. Większość także zawiera wodór. Węgiel w tych związkach jest zawsze czterowartościowy!

Węgiel występuje:
- w stanie wolnym
a) diament, grafit, fullereny

- w stanie związanym
a) skały i minerały – węglany
b) surowce energetyczne pochodzenia organicznego: ropa naftowa i gaz ziemny
c) węgle kopalne (węgiel zawierający rozmaite zanieczyszczenia w postaci związków chemicznych)

Węglowodory – są to związki chemiczne węgla z wodorem, główne składniki gazu ziemnego i ropa naftowa. Węglowodory tworzą szeregi homologiczne.

Węglowodory dzielimy na:
- nasycone:
a) alkany – CH2n+2 - np. metan CH4. Pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, mało aktywne chemicznie.

- nienasycone:
a) alkeny - CnH2n - np. etan C2H4. Jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, aktywne chemicznie
b) alkiny - CnH2n-2 - np. etyn C2H2. Jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, bardzo aktywne chemicznie.

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) ulegają reakcji polimeryzacji oraz reakcji przyłączenia np. wodoru, bromu, chloru, chlorowodoru.

Węglowodory nasycone i nienasycone ulegają reakcjom spalania:
- całkowitego, dając produkty: CO2 i H2O
- półspalania, dając produkty: CO i H2O
- niecałkowitego, dając produkty: C i H2O

Rodzaj produktów spalania zależy od warunków przeprowadzonego procesu, tj. od ilości dostarczonego tlenu.

Lekcja 3 - Poznajemy - węglowodory nienasycone - alkeny i alkiny