Wyszukiwarka -

Menu
Losowy pierwiastek
Dzisiaj jest:
Utrzymanie portalu
Prawa autorskie
Popularne tagi:
Reklama

Wyszukiwarka tagów - właściwości
Materiały - klasa I
Czytaj dalej

Lekcja 1 - Poznajemy właściwości substancji
Czytaj dalej

Lekcja 2 - Mieszaniny
Czytaj dalej

Lekcja 3 - Różnica między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną
Czytaj dalej

Lekcja 4 - Co to jest powietrze?
Czytaj dalej

Lekcja 5 - Tlen - poznajemy właściwości pierwszego pierwiastka
Czytaj dalej

Lekcja 6 - Azot - podstawowy składnik powietrza
Czytaj dalej

Lekcja 7 - Gazy szlachetne
Czytaj dalej

Lekcja 8 - Dwutlenek węgla - właściwości
Czytaj dalej

Lekcja 9 - Para wodna w przyrodzie
Czytaj dalej

Lekcja 10 - Wodór - właściwości
Czytaj dalej

Lekcja 11 - Reakcje chemiczne - utlenianie i redukcja
Czytaj dalej

Lekcja 12 - Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Lekcja 7 - Układ okresowy
Czytaj dalej

Materiały - klasa II
Czytaj dalej

Lekcja 1 - Elektrolity i nieelektrolity
Czytaj dalej

Lekcja 2 - Kwasy - budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie
Czytaj dalej

Lekcja 3 - Dysocjacja jonowa kwasów
Czytaj dalej

Lekcja 5 - Dysocjacja jonowa zasad
Czytaj dalej

Lekcja 7 - Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Lekcja 5 - Sole wokół człowieka - informacje
Czytaj dalej

Lekcja 1 - Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
Czytaj dalej

Lekcja 3 - Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Materiały - klasa III
Czytaj dalej

Lekcja 1 - Węgiel pierwiastkowy - postaci, w których występuje
Czytaj dalej

Lekcja 2 - Poznajemy - węglowodory nasycone - alkany
Czytaj dalej

Lekcja 3 - Poznajemy - węglowodory nienasycone - alkeny i alkiny
Czytaj dalej

Lekcja 1 - Poznajemy budowę cząsteczek, właściwości i zastosowanie alkoholi
Czytaj dalej

Lekcja 2 - Poznajemy budowę cząsteczek, właściwości i zastosowanie kwasów karboksylowych
Czytaj dalej

Lekcja 3 - Poznajemy estry - produkty reakcji estryfikacji
Czytaj dalej

Lekcja 5 - Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Ćwiczenia - Substancje chemiczne
Czytaj dalej

Ćwiczenia - Atom i cząsteczka
Czytaj dalej

Ćwiczenia - Kwasy i wodorotlenki
Czytaj dalej

Ćwiczenia - Surowce i tworzywa
Czytaj dalej

Ćwiczenia - Węglowodory
Czytaj dalej