Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Wodorki
Borowodorek sodu- NaBH4

Fosforowodór — PH3

Wodorek litu — LiH

Wodorek sodu — NaH

Tetrahydroglinian litu — LiAlH4

Powrót do ciekawostek