Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 12 — Powtórzenie wiadomości

Powtórzenie wiadomości


Substancje chemiczne dzieli się na proste (pierwiastki) oraz złożone (związki chemiczne) oraz mieszaniny.

Mieszaniny dzielą się na jednorodne i niejednorodne. Aby rozdzielić mieszaninę na substancje należy odpowiednio wybrać metodę rozdzielania.

Zjawisko fizyczne to przemiany, podczas których nie powstają nowe substancje.

Reakcje chemiczne to przemiany, podczas których powstają nowe substancje chemiczne o zupełnie innych właściwościach.

Pierwiastki chemiczne są to substancje proste, których nie można rozłożyć za pomocą reakcji chemicznych.

Związki chemiczne są to substancje złożone z co najmniej dwóch pierwiastków połączonych ze sobą trwale.

Powietrze jest mieszaniną niejednorodną zbudowaną azotu i tlenu. Innymi budulcami są gazy szlachetne oraz składniki o zmiennej zawartości zależnej od środowiska i pogody.

Tlen można otrzymywać w reakcji analizy tlenku rtęci(II) lub manganianu(VII) potasu. Tlen jest niezbędnym pierwiastkiem do życia. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, podtrzymuje spalanie, sam się nie pali. Jest bezbarwny i bezwonny.

W powietrzu o zmiennej zawartości występuje dwutlenek węgla. Jest cięższy od powietrza, reaguje charakterystycznie z wodą wapienną.

Wodór jest pierwiastek występujący głównie we Wszechświecie, na Ziemi raczej w znikomych ilościach. Jest najlżejszym gazem, palnym a nawet wybuchowy po zmieszaniu z tlenem. Może brać udział w reakcjach utleniania-redukcji.

Reakcje chemiczne dzielimy na reakcje: analizy, syntezy oraz wymiany.

Ze względów energetycznych reakcje chemiczne dzielimy się na: egzoenergetyczne i endoenergetyczne.

Lekcja 11 — Reakcje chemiczne — utlenianie i redukcja