Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 2 — Mieszaniny

Mieszaniny substancji


Musimy zrozumieć, że chlor, miedź, cynk, siarka zbudowane są z jednego rodzaju substancji. Inaczej jest jednak z powietrzem i wodą. Są substancjami prostymi.
Powietrze składa się z azotu (78 %), tlenu (21 %) oraz innych gazów argon, neon, hel, metan, krypton, wodór i inne (1 %).
Woda to substancja zbudowana z wodoru i tlenu.

Mieszanina jednorodna - mieszanina, w której składników nie zobaczymy gołym okiem, np. powietrze, woda destylowana, roztwór soli w wodzie.

Mieszanina niejednorodna - mieszanina, w której składniki można zobaczyć gołym okiem, np. piasek z wodą, cukier z opiłkami metalu.


Aby rozdzielić mieszaniny wykorzystuje się różnice we właściwościach substancji, np. gęstość, temperatura wrzenia, właściwości magnetyczne, rozpuszczalność itp. Oto sposoby rozdzielania mieszaniny:

a) Sączenie (filtracja) - polega na przelewaniu mieszaniny (cieczy z ciałem stałym) przez sączek wykonany z bibuły. Sposób ten spotykany jest także w przemyśle lub w oczyszczalniach ścieków gdzie stosuje się filtry, które działają na tej samej zasadzie. Na sączku pozostaje ciało stałe, a ciecz klarowna spływa do zlewki.

b) Sedymentacja — jest to swobodne opadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego w cieczy pod wypływem siły ciężkości.

c) Dekantacja — polega na oddzieleniu ciała stałego od cieczy przez zlanie klarownej cieczy znad osadu.

d) Krystalizacja — polega na wydzieleniu się z roztworu kryształków wskutek odparowania wody.

e) Destylacja — ten sposób polega na rozdzielenie mieszaniny wykorzystując temperaturę wrzenia różnych cieczy.

f) Rozdzielacz — użycie tej metody jest tylko możliwe gdy dwie ciecze nie mieszają się ze sobą tworząc mieszaninę niejednorodną. Musi być widoczna granica pomiędzy nimi.

g) Metody mechaniczne — stosowane głównie rozdzieleniu składników mieszanin niejednorodnych.


Ogólny podział materii:


Podsumowanie tematu
1. Podaj rodzaje mieszanin
2. Jakim sposobem rozdzielić najlepiej piasek z wodą? Uzasadnij odpowiedź
3. Podaj podział Substancji chemicznychLekcja 1 — Poznajemy właściwość substancji

Lekcja 3 — Różnica między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną