Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 5 — Tlen — poznajemy właściwości pierwszego pierwiastka
Reakcja syntezy
Reakcja analizy

Tlen — poznajemy właściwości pierwszego pierwiastka


W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen, ogrzewając tlenek rtęci(II) i zbierając wydzielający się gaz. Wykonaj doświadczenie, które pokaże jak uzyskać tlen z tlenku rtęci(II):

Opis doświadczenia
Do próbówki 1 wsyp małą ilość tlenku rtęci(II). Zamknij szczelnie probówkę korkiem wyprowadzają rurkę na zewnątrz. W krystalizatorze wlej wodę oraz umieść w nim probówkę w sposób pokazany na obrazku powyżej. Probówkę 1 ostrożnie ogrzewaj. Po kilku minutach zapal łuczywo i wyciągnij probówkę 2 z wody i wsadź palące się łuczywo.

Jeśli łuczywo nadal się pali napisz dlaczego tak się dzieje, jeśli nie to uzasadnij.


Tlące się łuczywo umieszczone z wydzielonym gazem zapala się jaśniejszym płomieniem. Otrzymany gaz w próbówce numer 2 podtrzymuje spalanie. W tym miejscu uzyskujemy pierwszą właściwość tlenu — "podtrzymuje spalanie". Wiele osób myli pojęcia. Tlen się NIE pali, tylko podtrzymuje spalanie innych substancji!

Przejdźmy teraz co wydarzyło się w tym doświadczeniu. Z tlenku rtęci(II) powstał tlen. Reakcję zapiszemy następująco:

Właściwości tlenu
- gaz
- bezbarwny
- bezwonny
- słabo rozpuszcza się w wodzie
- łączy się z innymi pierwiastkami dając tlenki
- podtrzymuje spalanie, sam się nie paliReakcja analizy i syntezy


W temacie o tlenie poznałeś pierwszą reakcję, czyli analizy. Teraz dokładnie przyjrzymy się dwóm typom reakcji:

Reakcja syntezy - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt.Reakcja analizy - reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów.

Reakcja analizy - reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów. Reakcja syntezy - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt.
Substraty reakcji - substancje wzięte do reakcji i ulegające przemianom chemicznym.
Produkty reakcji — substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych.
Reagenty - substraty i produkty.
Tlenek — związek chemiczny z dowolnym pierwiastkiem.
Utlenianie - łączenie się tlenu z dowolnym pierwiastkiem.
Spalanie — gwałtowne utlenianie z wydzielenie światła i ciepła.

Podsumowanie tematu
1. Co nazywamy produktem reakcji?
2. Kto skroplił tlen i wodór?
3. Podaj rodzaje reakcji i wymień różnice.

Lekcja 4 — Co to jest powietrze ?

Lekcja 6 — Azot — podstawowy składnik powietrza