Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 8 — Dwutlenek węgla — właściwości

Dwutlenek węgla — właściwości


Dwutlenek węgla jest około 1,5 razy cięższy od powietrza. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Przejdźmy do doświadczenia, w którym otrzymamy dwutlenek węgla.

Opis doświadczenia
Do probówki umieszczonej na statywie wsyp małą ilość węglanu wapnia. Nalej rozcieńczonego roztworu kwasu solnego i zamknij korkiem rurkę odprowadzającą do probówki z wodą wapienną.


W ten sposób otrzymałeś dwutlenek węgla. W probówce nr.2 woda wapienna zmętniała. Jest to reakcją charakterystyczna dla dwutlenku węgla i wody wapiennej.

Właściwości dwutlenku węgla - gaz
- bezbarwny
- bezwonny
- dobrze rozpuszcza się w wodzie
- 1,5 raza cięższy od powietrza
- nie podtrzymuje spalania, sam się nie pali
- powoduje mętnienie wody wapiennej, gdyż reaguje z niąReakcja wymiany


Dla przykładu spalimy małą ilość magnezu w dwutlenku węgla.
Reakcja wymiany - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje kilka produktów.

Reakcja wymiany - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje kilka produktów.
Woda wapienna - odczynnik pozwalający wykryć dwutlenek węgla.

Podsumowanie tematu
1. Ile produktów oraz ile substratów powstaje w wyniku reakcji wymiany?
2. Podaj 2 cechy charakteryzujące dwutlenek węgla

Lekcja 7 — Gazy szlachetne

Lekcja 9 — Para wodna w przyrodzie