Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Substancje chemiczne
Zadanie 1
Korzystając z podręcznika, układu okresowego, internetu wypisz 5 substancji i określ ich barwę, stan skupienia.

Zadanie 2
Wypisz po dwie wspólne i po dwie różne właściwości srebra (Ag) i złota (Au).

Zadanie 3
Opisz kilkoma zdaniami proces filtracji, podaj przykład z życia codziennego.

Zadanie 4
Podane substancje podziel na metale i nie metale:
żelazo, magnez, chrom, chlor, krypton, radon, ołów, srebro, azot, hel, potas, wodór.

Zadanie 5
Podane substancje podziel na mieszaniny jednorodne i niejednorodne:
siarka z magnezem, kamienie z piaskiem, woda z cukrem, woda z kawałkami truskawek, powietrze.

Zadanie 6
W miejsce x wstaw odpowiednie nazwy substancji:
x + x -> chlorek magnezu
siarka + x -> siarczek glinu
tlen + rtęć -> x

Zadanie 7
Metoda rozdzielania jednorodnej mieszaniny cieczy, które mają różne wartości temperatury wrzenia to …

Zadanie 8
Metoda rozdzielania mieszanin niejednorodnych przy użyciu sączka to …

Zadanie 9
Jaka to reakcja: tlenek srebra(I) -> srebro + tlen

Zadanie 10
W miejsca wstaw odpowiednie liczby:
a) …Cr + …O2 -> …CrO3
b) …Fe + …O2 -> …Fe2O3

Zadanie 11
Oblicz objętość powietrza w swoim pokoju/klasie.

Zadanie 12
Pierwiastek, który stanowi 21 % powietrza.

Zadanie 13
Proces łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami.