Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 5 — Izotopy

Izotopy


Izotopy to nic innego jak odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową. Wywnioskować można, że atomy tego samego pierwiastka mają różne liczby neutronów.

Izotopy różnią się nieznacznie. Reakcje, którym ulegają izotopy danego pierwiastka są bardzo podobne do reakcji zwykłego pierwiastka.

Wodór posiada trzy izotopy:
- prot — liczba neutronów = 0.
- deuter — liczba neutronów = 1.
- tryr — liczba neutronów = 2;

W przyrodzie występuje około 272 izotopy stałe i ponad 2000 izotopów promieniotwórczych (naturalnych i otrzymywanych sztucznie).

Izotopy naturalne - izotopy występujące w przyrodzie.
Izotopy sztuczne - izotopy otrzymywane przez człowieka na drodze przemian promieniotwórczych.


Zastosowanie
- lecznictwo
- przemysł
- czujniki przeciwpożarowe
- kontrola pracy silników

Izotopy promieniotwórcze różnią się intensywnością i czasem promieniowania, tzw. okresem połowicznego rozpadu.

Podsumowanie tematu
1. Co to jest izotop ?
2. Co różni zwykły pierwiastek od izotopu ?

Lekcja 4 — Budowa atomu

Lekcja 6 — Promieniotwórczość