Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 6 — Promieniotwórczość

Promieniotwórczość


Początki odkryć zjawisk promieniotwórczości, zwane radioaktywnością, sięgają aż po ostatnie lata XIX wieku.

W 1895 roku Wilhelm Conrad Roentgen odkrył niewidzialne dla ludzkiego oka promienie, które nosiły początkową nazwę „X”. Później nazwane zostały promieniami Roentgena. Są to zagadkowe promienie przenikające przez m.in.: drewno, papier oraz czernią kliszę fotograficzną. Pobudzają też niektóre substancje do fluoryzowania (świecenia).

Badania nad fluorescencją doprowadziły do zupełnie nowego zjawiska. Dzięki Roentgenowi, Antoine’a Henrigeo Becquerela odkrył, że kawałek uranu przechowywany w ciemnym pomieszczeniu cały czas promieniuje.

Maria Składowska-Curie wraz z mężem w 1898 roku dokonała jednego z największych odkryć związanych z promieniotwórczością. Odkryli dwa pierwiastki: polon i uran.

Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie inaczej mówiąc rozczepieniu jąder niektórych pierwiastków.

Są dwa rodzaje promieniotwórczości:
- Promieniowanie naturalne czyli pierwiastki promieniotwórcze samoistnie ulegają rozpadowi.
- Promieniowanie sztuczne nazywamy pierwiastki promieniotwórcze, które wywołane są przez bombardowanie danego jądra, np. neutronami lub protonami.

Za odkrywcę promieniotwórczości naturalnej uważa się A.H. Becquerela. Natomiast za odkrywcę promieniotwórczości sztucznej małżeństwo Curie.

Pierwiastki promieniotwórcze dzielą się na dwa rodzaje:
a) pierwiastki rozczepiające się i tworzące nowe pierwiastki wysyłające cząstki α.
b) pierwiastki rozczepiające się i tworzące nowe pierwiastki wysyłające cząstki β.

Okres połowicznego rozpadu — (okres półtrwania) czas, po którego upływie połowa atomów pierwiastka promieniotwórczego ulega rozpadowi.

Skutki odkrycia promieniotwórczości:
a) pozytywne — lecznictwo, walka z nowotworem, elektrownie jądrowe.
b) negatywne — wycieki roztworu szkodliwe dla środowiska, choroby po promieniowania, broń jądrowa.

Podsumowanie tematu
1. Wymień rodzaje promieniotwórczości.
2. Kto uważany jest za odkrycie promieniowania sztucznego ?
3. W jakim wieku powoli odkrywano promieniotwórczość.

Lekcja 5 — Izotopy

Lekcja 7 — Układ okresowy