Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Atom i cząsteczka
Zadanie 1
Podaj symbol i najważniejsze zastosowanie podanych pierwiastków:
rtęć, żelazo, chrom, miedź, tlen, wodór, azot.

Zadanie 2
Podaj liczbę atomową, masową, liczbę protonów, liczbę elektronów, liczbę neutronów, konfigurację elektronową podanych pierwiastków:
O, Li, Be, Ne, Al, Cl.

Zadanie 3
Podaj nazwę podanych pierwiastków:
Nb, Rb, K, Mg, H, Zn, As, P, S, Al.

Zadanie 4
Podaj nazwę pierwiastków, które znajdują się w 2 okresie i są niemetalami.

Zadanie 5
Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w podanych pierwiastkach:
Fe, O, Si, K, Ne.

Zadanie 6
Promieniowanie, które pozwala sprawdzić czy kość człowieka nie jest złamana, nazywamy promieniowaniem …

Zadanie 7
Wyjaśnij, który rodzaj przemian jądrowych α, β czy γ jest najmniej niebezpieczny, bo najłatwiej można się przed nim uchronić, a który najbardziej.

Zadanie 8
Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastkach chemicznych określ, czy wymienione pary pierwiastków mają podobne właściwości chemiczne:
beryl i stront, sód i jod, hel i argon, magnez i siarka.

Zadanie 9
Liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z to liczba …

Zadanie 10
Jaki ładunek niesie proton?

Zadanie 11
Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów to …

Zadanie 12
Najbardziej przenikliwe promieniowanie jądrowe to promieniowanie …