Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 3 — Rodzaje roztworów
Roztwór to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników — substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Mieszając dwie ciecze lub dwa gazy, przyjmuje się, że rozpuszczalnikiem jest substancja, której jest więcej.

Szybkość rozpuszczania się danej substancji zależy od temperatury, mieszania i rozdrobnienia substancji.

Każdą substancje cechuje rozpuszczalność. Jest to ilość gramów, jaką można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika aby uzyskać roztwór nasycony.

Roztwór nasycony — to taki roztwór, w którym w danej temperaturze nie można rozpuścić więcej substancji.
Roztwór nienasycony — otrzymamy wówczas, gdy w 100 g wody o danej temperaturze można by jeszcze rozpuścić daną substancję.


Warto dodać, że ilość rozpuszczalnika, zazwyczaj wody decyduje czy roztwór jest stężony czy też rozcieńczony.

Roztwór stężony — roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej w stosunku do rozpuszczalnika wynosi kilkadziesiąt procent.
Roztwór rozcieńczony – roztwór, w którym ilość rozpuszczalnika jest znacznie większa od substancji rozpuszczonej.

W zależności od wielkości cząstek substancji rozpuszczonej w wodzie, rozróżnia się: roztwór właściwy, roztwór koloidalny i zawiesinę.
Roztwór właściwy — cząstki substancji są niewidoczne, średnica cząstek poniżej 10-9 m.
Roztwór koloidalny — średnica cząstek: od 10-9 m do 17 -7 m.
Zawiesina — średnica cząstek: od 10-6 m do 15-5 m.

Podczas oziębiania roztworu nasyconego wydzielają się kryształy z substancji rozpuszczonej. Proces ten nazywamy krystalizacją.

Podsumowanie tematu
1. Jaka jest różnica między roztworem nasyconym a roztworem nienasyconym?
2. Jaki roztwór, tworzy piasek z wodą, uwzględniając podział ze względu na wielkość substancji rozpuszczonej?
3. Podaj dwa przykłady roztworu właściwego.

Lekcja 2 — Rozpuszczalność substancji w wodzie

Lekcja 4 — Stężenie procentowe