Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 4 — Stężenie procentowe
W gospodarstwie, przemyśle a także w laboratoriach stosuje się roztwory o znanej zawartości substancji w danej masie lub objętości roztworu, czyli o znanym stężeniu.

Stężenie procentowe roztworu jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Przykład — omówienie wzoru:
Roztwór 12 procentowy to roztwór, w którym w 100 g roztworu znajduje się 12 g substancji.
Roztwór taki składa się z 12 g rozpuszczonej substancji i 88 g wody.

Z tego wynika:
- masa roztworu stanowi 100 %.
- masa substancji rozpuszczonej stanowi C%.

Zapisując inaczej:
mr ------- 100%
ms ------- C%


Z powyższych przykładów wynika ogólny wzór:


Gdzie:
C% — stężenie procentowe roztworu,
ms — masa substancji rozpuszczonej
mr — masa roztworu

Masa roztworu mr jest równa sumie masy wody (rozpuszczalnika) i masy substancji rozpuszczonej:
mr = mw + ms

Teraz rozwiążemy kilka zadań:


Podsumowanie tematu:
1. Powiedz własnymi słowami, co nazywamy masą roztworu?
2. Oblicz stężenie procentowe roztworu, jeżeli w 100 g wody znajduje się 12 g substancji.

Lekcja 3 — Rodzaje roztworów

Lekcja 5 — Powtórzenie wiadomości