Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 5 — Powtórzenie wiadomości
Woda na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia. W wodzie dobrze rozpuszczają się inne substancje o podobnej, polarnej (biegunowej) budowie, tworząc roztwory.

Istnieją dwa podziały roztworów. Pierwszy to ze wglądu na wielkość cząstek rozpuszczonej substancji (zawiesina, roztwór koloidalny oraz roztwór właściwy).
Drugi podział uwzględnia ilość substancji rozpuszczonej (roztwór nasycony i nienasycony, stężony oraz rozcieńczony).

Szybkość rozpuszczania się ciał można zwiększyć przez ogrzanie roztworu, mieszanie i rozdrobnienie substancji rozpuszczonej.

Stężenie procentowe można podać, obliczając liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Nadmiar substancji, rozpuszczonej wydziela się z roztworu w procesie krystalizacji.

Lekcja 4 — Stężenie procentowe