Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Woda i roztwory wodne
Zadanie 1
Wyjaśnij, dlaczego ryby przeżywają pod wodą nawet wówczas, gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 °C

Zadanie 2
Podaj 2 przykłady roztworu, zawiesiny i emulsji.

Zadanie 3
Oblicz, ile gramów soli kamiennej potrzeba do przygotowania 2 kg solanki o stężeniu 8 %.

Zadanie 4
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku dodania 20 g wody do 60 g roztworu pewnej substancji o stężeniu 4 %.

Zadanie 5
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku dodania 20 g cukru do 80 g roztworu cukru o stężeniu 20%.

Zadanie 6
Czy Basia dobrze postąpiła myjąc rano głowę w przepięknym jeziorze, używając szamponu?

Zadanie 7
Określa zawartość substancji rozpuszczonej w wodzie.