Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 1 — Elektrolity i nieelektrolity
Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny nazywamy elektrolitami. Należą do nich sole, kwasy oraz zasady.

Substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu nazywamy nieelektrolitami.

Lp.Substancja chemicznaRodzajPrzewodnictwo elektryczne
1.Woda destylowanatlenek-
2.Roztwór wodny kwasu solnegokwas+
3.Roztwór wodny wodorotlenku potasuzasada+
4.Roztwór wodny kwasu octowegokwas+
5.Roztwór wodny wodorotlenku soduzasada+
6.Roztwór wodny chlorku sodusól+
7.Roztwór wodny kwasu siarkowego(VI)kwas+
8.Roztwór wodny siarczanu(VI) sodusól+
9.Roztwór wodny glicerynyalkohol-
10.Roztwór wodny cukruwęglowodan-
11.Roztwór wodny azotanu(V) potasusól+Wskaźniki — są to substancje, które zmieniają barwę pod wypływem kwasów lub zasad.
Podstawowymi wskaźnikami są:
- oranż metylowy (M),
- fenoloftaleina (F),
- uniwersalny papierek wskaźnikowy (U),

Lp.Substancja chemicznaMFU
1.Woda destylowanapomarańczowabezbarwnażółta
2.Roztwór wodny kwasu solnegoczerwonabezbarwnaczerwona
3.Roztwór wodny wodorotlenku potasużółtopomarańczowamalinowazielona
4.Roztwór wodny kwasu octowegoczerwonabezbarwnaczerwona
5.Roztwór wodny wodorotlenku sodużółtopomarańczowamalinowazielona
6.Roztwór wodny chlorku sodupomarańczowabezbarwnażółta
7.Roztwór wodny kwasu siarkowego(VI)czerwonabezbarwnaczerwona
8.Roztwór wodny siarczanu(VI) sodupomarańczowabezbarwnażółta
9.Roztwór wodny glicerynypomarańczowabezbarwnażółta
10.Roztwór wodny cukrupomarańczowabezbarwnażółta
11.Roztwór wodny azotanu(V) potasupomarańczowabezbarwnażółta


Podsumowując oranż metylowy pod wpływem kwasów barwi się na czerwono, a fenoloftaleina pod wpływem zasad na malinowo. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się wobec kwasów na różowo natomiast wobec zasad na zielono.

Istnieją również inne wskaźniki, np. lakmus, błękit tymolowy, błękit bromotymolowy itp.

Podsumowanie tematu
1. Elektrolity przewodzą prąd elektryczny?
2. Podaj 2 przykłady kwasów, zasad i soli.
3. Na jaki kolor barwi się uniwersalny papierek wskaźnikowy wobec zasad?

Lekcja 2 — Kwasy — budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie