Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 3 — Dysocjacja jonowa kwasów
Na lekcji chemii bądź też fizyki badałeś czy ciecze przewodzą prąd elektryczny. Z tych doświadczeń powinieneś zapamiętać, że woda destylowana nie przewodzi prądu elektryczne. Jednak wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny. Kwasy są elektrolitami!


Pod wpływem cząsteczek wody, cząsteczki kwasów ulegają dysocjacji jonowej (elektrolitycznej), czyi rozpadowi na jony dodatnie — kationy i jony ujemne (aniony).

Dysocjacja jonowa poszczególnych kwasów


Ogólne równanie dysocjacji kwasów ma postać:

Kwasy — są to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych


Podsumowanie tematu:
1. Dlaczego wodne roztworu kwasów przewodzą prąd elektryczny?
2. Ile ładunków dodatnich wodoru powstanie w wodnym roztworze kwasy fosforowego(V)?
3. Czy potrafisz napisać reakcje wybranego kwasu beztlenowego i tlenowego?

Lekcja 2 — Kwasy — budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie

Lekcja 4 — Wodorotlenki — budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie