Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 4 — Wodorotlenki — budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa)
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa)
Wodorotlenek wapnia (zasada wapniowa)

Drugą ważną grupę związków chemicznych obok kwasów stanowią wodorotlenki.

 

 

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa)


 

 

 

Otrzymywanie wodorotlenek soduCechy charakterystyczne:
- ciało stało,
- krystaliczne,
- dobrze rozpuszczane w wodzie,
- higroskopijna budowa (pochłania wilgoć),
- żrący, parzący

Zastosowanie:
- przemysł petrochemiczny,
- produkcja gum,
- barwniki,
- przemysł papierniczy,
- sztuczny jedwab,
- środki piorące,

separator

 

 

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa)


 

 

Otrzymywanie wodorotlenek potasuCechy charakterystyczne:
- ciało stało,
- krystaliczne,
- rozpuszcza się w wodzie,
- higroskopijna budowa (pochłania wilgoć),

Zastosowanie:
- produkcja mydła,
- środek suszący, bielący,
- do pochłaniania gazów np. CO2,

separator

 

 

Wodorotlenek wapnia (zasada wapniowa)


 

 

Otrzymywanie wodorotlenek wapniaTlenek wapnia zwie się potocznie wapnem palonym. Jego reakcja z wodą to proces nazywany "gaszeniem wapna". Wapno gaszone Ca(OH)2 to gęsta substancja która po zmieszaniu z piaskiem i wodą tworzy zaprawę wapienną.

Cechy charakterystyczne:
- ciało stało,
- substancja żrąca,
- słabo rozpuszcza się w wodzie,

Zastosowanie:
- budownictwo,
- bielenie wnętrz mieszkalnych, drzew itp.
- cukrownictwo,
- nawozy sztuczne,
- garbarstwo,


Wodorotlenek sodu i potasu dobrze się rozpuszcza w wodzie, wodorotlenek wapnia słabiej jednak wodorotlenek miedzi(II) i wodorotlenek żelaza(III) wytrącają się w roztworach wodnych w postaci osadów, czyli w wodzie się nie rozpuszczają. Wodorotlenki, które są rozpuszczalne w wodzie, noszą nazwę zasad, np. zasada sodowa, zasada potasowa, zasada wapniowa.

Przykłady innych wodorotlenków:
- wodorotlenek magnezu — Mg(OH)2
- wodorotlenek miedzi(II) — Cu(OH)2
- wodorotlenek żelaza(III) — Fe(OH)3

 

 

 

Podsumowanie tematu:
1. Jakie wodorotlenki nazywamy zasadami?
2. Jaki wodorotlenek tworzy "zaprawę wapienną"?
3. Podaj dwa sposoby otrzymywania poznanych zasad.

 

 

Lekcja 3 — Dysocjacja jonowa kwasów

Lekcja 5 — Dysocjacja jonowa zasad