Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Kwasy i wodorotlenki
Zadanie 1
Na jaki kolor barwi się fenoloftaleina w zasadach?

Zadanie 2
Podaj własną definicję wapna gaszonego.

Zadanie 3
Napisz równanie reakcji z uwzględnieniem rozkładu jonów wodorotlenku sodu pod wpływem H2O.

Zadanie 4
Podaj kolor wywaru z czerwonej kapusty w zasadach.

Zadanie 5
Podaj dwa zastosowania wymienionych wodorotlenków:
- NaOH
- KOH
- Ca(OH)2

Zadanie 6
Prawda/fałsz:
- Lakmus w obecności zasad barwi się na czerwono P/F
- Wodorotlenek sodu jest higroskopijny P/F
- Wodorotlenki sodu potasu są żrące P/F
- Nie wszystkie wodorotlenki są rozpuszczalne w wodzie P/F

Zadanie 7
Podaj wzór sumaryczny dla kwasu siarkowego(VI), kwasu fosforowego(V) oraz kwasu solnego.

Zadanie 8
Podaj nazwę kwasu H2SO4 oraz HNO3

Zadanie 9
Podaj główne właściwości kwasu siarkowego(VI).

Zadanie 10
Opisz wzorem reakcje dysocjacji jonowej kwasu węglowego.

Zadanie 11
Jaki odczyn ma roztwór pH=4, ph=7, pH=7.01

Zadanie 12
Podaj główne zastosowanie kwasu solnego, azotowego i siarkowodorowego.

Zadanie 13
Podaj żrące kwasy.