Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 1 — Poznajemy sole
Sole to rozległe pojęcie stosowane w chemii. Należy do nich ogromna ilość substancji. Jak już się dowiedziałeś wcześniej, przewodzi prąd elektryczny.

Sole — są to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają atom (lub atomy) metalu lub grupę amonową NH4 oraz resztę kwasową.


Ogólny wzór soli:
MbaRab

a — liczba określająca wartościowość reszty kwasowej (równa liczbie atomów metalu w cząsteczce soli).
b — liczba określająca wartościowość metalu (równa liczbie reszt kwasowych w cząsteczce soli).

Nazwy soli tworzy się od nazwy reszty kwasowej (uwzględniając jej wartościowość), dodając nazwę metalu (uwzględniając jego wartościowość).

Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek.
Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę -an.

Rodzaj kwasuNazwa kwasuNazwa soliWartościowość reszty kwasowej
Kwasychlorowodorowy(solny) chlorek I
beztlenowe siarkowodorowy siarczek II

Rodzaj kwasuNazwa kwasuNazwa soliWartościowość reszty kwasowej
siarkowy(VI) siarczan(VI) II
Kwasy siarkowy(IV) siarczan(IV) II
tlenowe azotowy(V) azotan(V) I
węglowy węglan II
fosforowy(V) fosforan(V) IIIWażna jest wartościowość przy ustalaniu wzoru soli i nie możemy jej pominąć. Na przykład:

Chlorek miedzi(II)
CuIIClI — zapis błędny
CuIIClI2 — zapis poprawny

Siarczan(VI) glinu AlIIISOII4 — zapis błędny
AlIII2(SO4)II3 — zapis poprawnyPrzykłady wzorów soli:
Azotan(V) sodu — NaINOI3
Siarczek potasu — KI2SII
Siarczan(VI) żelaza(II) — FeIISOII3

Podsumowanie tematu
1. Ustal nazwy dla soli: Na2CO3, K3PO4
2. Ustal wzory dla soli: węglan sodu, chlorek wapnia, azotan(V) magnezu
3. Od czego zależy wartościowość reszty kwasowej w solach?

Lekcja 2 — Dysocjacja jonowa soli