Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 3 — Otrzymywanie soli
Na tej lekcji poznasz sposoby otrzymywania soli. Nie są to wszystkie ale podstawowe, których większość jest wymagana. Oto one:

Podstawowe sposoby
KWAS+ ZASADA -> SÓL + WODA
METAL + KWAS -> SÓL + WODÓR
TLENEK METALU + KWAS -> SÓL + WODA
Inne sposoby
SÓL + KWAS -> INNA SÓL + INNY KWAS
SÓL I + SÓL II -> SÓL III + SÓL IV
TLENEK KWASOWY + ZASADA -> SÓL + WODA
METAL + NIEMETAL -> SÓL
TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY -> SÓL
SÓL I + ZASADA I -> SÓL II + ZASADA II

Podstawowe sposoby


1. Reakcja zobojętniania KWAS+ ZASADA -> SÓL + WODA
Reakcja zobojętniania — reakcja nosi taką nazwę, ponieważ w wyniku reakcja kwasu o odczynie kwaśnym z zasadą o odczynie zasadowym powstaje obojętna cząsteczka wody.

Rozważmy dwa przykłady:
Przykład 1 — Związek kwasu solnego z zasadą solną.
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
NaOH + HCL -> NaCl + H2O

Zapis jonowy równania reakcji:
Na+ + OH- + H+ + Cl- -> Na+ + Cl- + H2O

Skrócony zapis jonowy równania reakcji:
H+ + OH- -> H2O

Przykład 2 — Związek kwasu siarkowego(VI) z zasadą solną.
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
H2SO4 + 2 NaOH -> Na2SO4 + 2 H2O

Zapis jonowy równania reakcji:
2 H+ + SO-24 + 2 Na+ + 2 OH- -> 2 Na+ + SO-24 + 2 H2O

Skrócony zapis jonowy równania reakcji:
2 H+ + 2 OH- -> 2 H2O / :2
H+ + OH- -> H2O

Ogólny zapis:
KWAS + ZASADA -> SÓL + WODA

Ogólne równanie reakcji zobojętnianie ma postać: H+ + OH- -> H2O
2. Reakcja metali z kwasami METAL + KWAS -> SÓL + WODÓR
Przykład 1 — Magnez z kwasem solnym
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
Mg + 2 HCl -> MgCl2 + H2

Zapis jonowy:
Mg0 + 2 H+ + 2 Cl- -> Mg2+ + 2 Cl- + H2
Skrócony zapis jonowy równania reakcji:
Mg0 + 2 H+ -> Mg2+ + H02

Ogólny zapis:
METAL + KWAS -> SÓL + WODÓR

Istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w wyniku czego powstają kationy metalu i cząsteczki wodoruWarto dodać, że nie każdy metal reaguje z kwasami. Przykładem jest kwas solny z miedzią. Dzieje się tak, gdyż miedź w przeciwieństwie do magnezu, należ do metali nieaktywnych.

SZEREG AKTYWNOŚCI METALI:
a) metale mniej aktywne od wodoru nie wypierają go z wody i kwasów
Au, Pt, Ag, Hg, Cu, Sb, Bi,
H
b) metale aktywniejsze od wodoru wypierają go z wody (pary wodnej) i kwasów
Pb, Sn, Ni, Fe, Zn, Al., Mg
c) metale aktywniejsze od wodoru wypierają go z wody i kwasów
Ca, Na, K

Poszczególne pierwiastki:3. Reakcje tlenków metali z kwasami TLENEK METALU + KWAS -> SÓL + WODA
Przykład 1 — Tlenek miedzi(II) z kwasem solnym
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
CuO + 2 HCl -> CuCl2 + H2O

Przykład 2 — Tlenek magnezu z kwasem solnym
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
MgO + 2 HCl -> MgCl2 + H2O

Ogólny zapis:
TLENEK METALU + KWAS -> SÓL + WODAInne sposoby


4. Reakcja SÓL + KWAS -> INNA SÓL + INNY KWAS
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
AgNO3 + HCL -> AgCl + HNO3

Ogólny zapis:
SÓL I + KWAS I -> SÓL II + KWAS II5. Reakcja SÓL I + SÓL II -> SÓL III + SÓL IV
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
BaCl2 + K2SO4 -> BaSO4 + 2 KCl

Ogólny zapis:
SÓL I + SÓL II -> SÓL III + SÓL IV6. Reakcja TLENEK KWASOWY + ZASADA -> SÓL + WODA
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

Ogólny zapis:
TLENEK KWASOWY + ZASADA -> SÓL + WODA7. Reakcja METAL + NIEMETAL -> SÓL
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
2 Na + S -> Na2S

Ogólny zapis:
METAL + NIEMETAL -> SÓL8. Reakcja TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY -> SÓL
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
K2O + SO2 -> Na2SO3

Ogólny zapis:
TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY -> SÓL9. Reakcja SÓL I + ZASADA I -> SÓL II + ZASADA II
Przykład 1
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
Na2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + 2 NaOH

Ogólny zapis:
SÓL I + ZASADA I -> SÓL II + ZASADA II
Podsumowanie tematu
1. Przedstaw podstawowe metody otrzymywania soli.
2. Dlaczego w reakcje zobojętnienia odczyn jest obojętny a smak otrzymanego roztworu jest słony (Przy użyciu kwasu HCL i zasadzie NaOH)
3. Dokończ zapis równania reakcji (metal + kwas -> sól + wodór) — Mg + H2SO4 -> ......

Lekcja 2 — Dysocjacja jonowa soli

Lekcja 4 — Proces elektrolizy soli