Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 5 — Sole wokół człowieka — informacje
Chlorek sodu
Chlorek srebra(I)
Węglan sodu
Wodorowęglan sodu
Manganian(VII) potasu
Azotan(V) potasu
Azotan(V) sodu


Wiele soli odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Oto kilka przykładów:

Chlorek sodu


NaCl jest najbardziej znaną solą. W życiu codziennym zwaną solą kuchenną. Jest substancją białą, stałą, o słonym smaku, budowie krystalicznej i bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. W przyrodzie występuje jako minerał halit. Stosowana jest w gospodarstwie domowym.


Chlorek srebra(I)


AgCl jest białym ciałem stałym. Nie rozpuszcza się w wodzie. Pod wpływem światła rozkłada się (przebieg reakcji 2 AgCl -> 2 Ag + Cl2). Jest to przykład reakcji fotochemicznej, a chlorek srebra(I) jest tzw. substancją światłoczułą. Podobne właściwości mają: bromek srebra(I) AgBr. Wykorzystuje się go w procesach fotograficznych.


Węglan sodu


Na2CO3 zwany inaczej sodą lub sodą kalcynowaną jest białą, stałą substancją o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest higroskopijny. Stosuje się go do wyrobu szkła, mydeł, środków piorących, papieru oraz do zmiękczania wody.


Wodorowęglan sodu


NaHCO3 — tzw. soda oczyszczona — jest białą substancją krystaliczną, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma zastosowanie jako składnik proszku do pieczenia, napojów gazowanych oraz leków na nadkwasotę.


Manganian(VII) potasu


KMnO4 zwany nadmanganianem potasu, tworzy fioletowe kryształy, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma właściwości utleniające, dlatego znalazł zastosowanie w lecznictwie jako środek odkażający. W laboratoriach służy do otrzymywania tlenu.


Azotan(V) potasu


KNO3 w przyrodzie występuje jako minerał saletra indyjska. Tworzy bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się go do wyrobu prochu, szkła, nawozów sztucznych oraz w przemyśle spożywczym.


Azotan(V) sodu


NaNO3 jest bezbarwną, higroskopijna, krystaliczną substancją stałą, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie, W przyrodzie występuje jako minerał o nazwie saletra chilijska. Ma zastosowanie jako nawóz sztuczny, środek utleniający oraz w pirotechnice.

Niektóre azotany, tzw. saletry i fosforany, stosuje się jako nawozy sztuczne.

Podsumowanie tematu:
1. Które z wymienionych soli spotykasz na co dzień.
2. Przeprowadź doświadczenie. Wlej 1/3 szklanki octu i wsyp czubiastą łyżkę wodorowęglanu sodu.

Lekcja 4 — Proces elektrolizy soli

Lekcja 6 — Obliczenia chemiczne