Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 7 — Powtórzenie wiadomości
Sole MbaRab — są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Cząsteczki soli zbudowane są z atomów metalu i reszt kwasowych. Sole są elektrolitami, w roztworach wodnych ulegają dysocjacji jonowej, w której wyniku powstają kationy metalu i aniony reszt kwasowych.

Sole można otrzymywać trzema podstawowymi sposobami:
KWAS + ZASADA -> SÓL + WODA
KWAS + METAL aktywny -> SÓL + WODÓR
KWAS + TLENEK METALU -> SÓL + WODA

Inne sposoby otrzymywania soli:
SÓL + KWAS -> INNA SÓL + INNY KWAS
SÓL I + SÓL II -> SÓL III + SÓL IV
TLENEK KWASOWY + ZASADA -> SÓL + WODA
METAL + NIEMETAL -> SÓL
TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY -> SÓL
SÓL I + ZASADA I -> SÓL II + ZASADA II

Roztwory wodne soli lub sole stopione ulegają elektrolizie.

Lekcja 6 — Obliczenia chemiczne