Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Sole
Zadanie 1
Omów dysocjację jonową soli.

Zadanie 2
Powiedz własnymi słowami definicję soli.

Zadanie 3
Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) sodu.

Zadanie 4
Narysuj wzór strukturalny reszty kwasowej węglanu sodu.

Zadanie 5
Podaj wzór soli kuchennej.

Zadanie 6
Napisz równania dysocjacji następujących soli:
chlorek magnezu, siarczek baru, węglan sodu.

Zadanie 7
W miejsce …(kropek) wstaw odpowiednie nazwy związków chemicznych:
tlenek + kwas -> sól +
+ tlenek kwasowy -> sól + woda
tlenek zasadowy + tlenek -> sól