Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 3 — Powtórzenie wiadomości
W przyrodzie sole występują w postaci minerałów i skał, np. skały wapienne i gipsowe.

Skały wapienne (wapienie) zawierają węglan wapnia CaCO3. Wykorzystywane są w przemyśle do otrzymywania wapna palonego i wapna gaszonego.
Wapień (CaCO3) [pod wpływem temp.]-> Wapno palone (CaO) [pod wpływem wody]-> Wapno gaszone Ca(OH)2

Przykładami innych surowców mineralnych są: anhydryt CaSO4i gips krystaliczny CaSO4 * 2H2O, który jest hydratem.

Bardzo często w przyrodzie występują minerały zazierające krzemionkę SiO2. Krzem występuje w krzemianach i glinokrzemianach.

Skały ulegają procesowi wietrzenia pod wpływem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, w czego wyniku powstaje gleba, która ma właściwości sorpcyjne.

Ważną grupę pierwiastków występujących w skorupie ziemskiej stanowią metale. Metale można otrzymać metodą elektrolityczną lub w procesie hutniczym. W życiu codziennym najczęściej używane są stopy metali. Duże szkody w gospodarce powoduje korozja metali i ich stopów zachodząca pod wpływem czynników atmosferycznych.

Ważnym tworzywem pochodzenia mineralnego jest szkło. Do produkcji szkła używa się się sody (Na2CO3) wapienia (CaCO3) i krzemionki (SiO2).

Ważne surowce energetyczne to węgle kopalne, ropa naftowa i gaz ziemny.
Węgiel kamienny poddany w koksowniach procesowi suchej destylacji daje produkty gazowe, ciekłe i stałe. W rafineriach ropę naftową poddaje się procesowi destylacji frakcjonowanej. Otrzymane frakcje to wysokoenergetyczne produkty używane bezpośrednio lub przetwarzane dalej w przemyśle petrochemicznym. Są to benzyna, nafta, oleje napędowe, smary, mazut i asfalt.

Lekcja 2 — Surowce energetyczne