Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Surowce i tworzywa
Zadanie 1
Podaj trzy przykłady skały magmowej.

Zadanie 2
Podaj procentowy udział w budowie skorupy ziemskiej tlenu i potasu.

Zadanie 3
Napisz, na czym polega wapnowanie gleby i wyjaśnij, w jaki sposób pozwala ono przywrócić zbyt kwaśnej glebie prawidłowy odczyn.

Zadanie 4
Przygotuj charakterystykę złota lub srebra uwzględniając:
nazwę metalu, symbol chemiczny, właściwości, występowanie na świecie, występowanie w Polsce, zastosowanie.

Zadanie 5
Wymień czynniki powodujące korozję metali.

Zadanie 6
Podaj 3 podstawowe właściwości szkła.

Zadanie 7
Wypisz dwie wspólne i dwie różne właściwości diamentu i grafitu.

Zadanie 8
Napisz, w jaki sposób wydobywa się ropę naftową.

Zadanie 9
Podaj trzy rodzaje skarbów Ziemi i wymień po dwa przykłady każdego z nich.

Zadanie 10
Podaj trzy najważniejsze przykłady czynników powodujących niszczenie gleb.

Zadanie 11
Wyjaśnij pojęcie korozja.

Zadanie 12
Wymień pięć przykładów alternatywnych źródeł energii.