Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Ćwiczenia — Węglowodory
Zadanie 1
Jakie właściwości ma acetylen?

Zadanie 2
Powiedz kilka istotnych informacji o procesie polimeryzacji.

Zadanie 3
Narysuj wzór strukturalny Etenu.

Zadanie 4
Napisz wzór sumaryczny Butanu.

Zadanie 5
Jakie występują alotropowe odmiany węgla?

Zadanie 6
Grafit czy Diament ma większą gęstość?

Zadanie 7
Co to jest szereg homologiczny?

Zadanie 8
Podaj właściwości alkanów.

Zadanie 9
Podaj produkty spalania niecałkowitego.

Zadanie 10
Jakich węglowodorów mieszanka występuje w gazie w zapalniczkach?