Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 5 — Powtórzenie wiadomości
Pochodne węglowodorów to związki organiczne zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Różnica między nimi to ilość atomów oraz struktura ich połączenia. O typie otrzymanego związku decyduje grupa funkcyjna:
Typ związku
chemicznego
Grupa funkcyjna Wzór ogólny Przykład
Alkohole -OH CH3OH
metanol
Kwasy
karboksylowe
-COOH HCOOH
kwas mrówkowy
Estry -COO R2 — COO — R1HCOOCH3
mrówczan metylu


Alkohole dzielą się na:
- jednowodorotlenowe, np. metanol CH3OH
- wielowodorotlenowe, np. gliceryna CH3H5(OH)3

Niższe kwasy karboksylowe to np. kwas mrówkowy HCOOH, kwas octowy CH3COOH.

Wyższe kwasy karboksylowe to np. kwas stearynowy C17H35COOH, kwas palmitynowy C15H31COOH (kwasy nasycone) i kwas oleinowy C17H33COOH (kwas nienasycone). Wyższe kwasy karboksylowe reagują z wodorotlenkami sodu i potasu, dając sole — mydła. Wymienione mydła mają właściwości dobrego rozpuszczania się w wodzie i pienia.

Kwasy reagują z alkoholami, dając estry. Reakcja tworzenia estru nosi nazwę estryfikacji, zachodzi w obecności stężonego kwasu siarkowego VI. Reakcja odwrotna do estryfikacji to hydroliza estru

Lekcja 4 — Inne pochodne węglowodory — aminy i aminokwasy