Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Zadania
W tym dziale znajdziesz różne zadania. Obliczenie stężenia procentowego czy bilansowanie to tylko nieliczne wyzwania! Proponuje rozwiązywanie zadań na kartce, dopiero po skończeniu dla pewności sprawdzić rozwiązanie.

Stężenia procentowe

Zadanie 1
W 100 g roztworu znajduje się 15 g azotanu(V) potasu. Jakie jest stężenie procentowe roztworu?

Dane:
mr = 100 g
ms = 15 g
---------------
Cp = ?

Cp = ms * 100% / mr
Cp = 15 g * 100% / 100g
Cp = 15 %

Odp.: Stężanie procentowe wynosi 15%.
Zadanie 2
Ile gramów soli potrzeba do przygotowanie 50 g roztworu o stężeniu 50%?

Dane:
mr = 50 g
Cp = 50%
--------------
ms = ?

Jak widać to zadanie różni się od powyższego. Aby obliczyć masę substancji musimy odpowiednio przekształcić wzór:
Cp = ms * 100% / mr
Cp * mr = ms * 100%
ms = Cp * mr / 100%

Wzór mamy odpowiednio przekształcony. Teraz czas na oblicznia:
ms = 50% * 50g / 100%
ms = 25g

Odp.: Do przygotowania tego roztworu należy użyć 25 g soli
Zadanie 3
W 150 g wody rozpuszczono 10 g cukru. Oblicz stężenie procentowe?

Dane:
mH2O = 150 g
ms = 10 g
-------------------
Cp = ?
mr =?

Najpierw obliczmy masę roztworu, niezbędną daną do obliczenia stężenia procentowego.
mr = mH2O + ms = 150 + 10 = 160 g

Teraz obliczamy stężenie procentowe:
Cp = ms * 100% / mr
Cp = 10g * 100%/ 160g
Cp = 1000 / 160
Cp = 6,25 %

Odp.: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 6,25%.

Bilansowanie

Zbilansuj poniższe równania reakcji:

HCl + KClO3 -> Cl2 + KCl + H2O

Al + H2O + NaOH -> AnAlO2 + H2 + H2O

Al2S3 + H2O -> Al(OH)3 + H2S

C2H5Cl + Na + Pb -> Pb(C2H5)4 + NaCl

FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2

PbO2 + HCl -> PbCl2 + Cl2 + H2O

BaS + Br2 + Br2 + H2O -> BaSO4 + HBr

Mn3O4 + Al -> Mn + Al2O3

FeO + P -> Fe + P2O5

NH3 + O2 -> N2 + H2O

Na4SiO4 + H2O -> H4SiO4

Cr2(SO4)3 + NaOH -> Cr(OH)3 + Na2SO4

H3AsO4 + Zn + H2SO4 -> AsH3 + ZnSO4 + H2O

Cr(OH)3 + H2O2 + H2SO4 -> Ag2SO4 + S + NO + K2SO4 + H2O

Mol

Zadania poprzedzę, krótką informacją na temat czym tak naprawde jest mol:

Masa molowa M jest to liczba gramów substancji zawierająca 6,02 * 1023 atomów lub cząsteczek, liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej. Jednostką masy molowej jest g/mol.


Poniższa tabela przedstawia liczbę atomów w 1 molu i masę molową wybranych stubstancji:
Substancja Masa atomow lub cz±steczkowa Mol Masa molowa
Mg 24u 6,02 * 1023 atomów 24g
Cu 64u 6,02 * 1023 atomów 64g
O2 32u 6,02 * 1023 cząsteczek 32g
H2O 18u 6,02 * 1023 cząsteczek 18g
SO2 64u 6,02 * 1023 cząsteczek 64gZadanie 1
Próbka zawiera 10 moli cząsteczek tlenku węgla. Jaka jest jej masa?

Musimy najpierw ustalić ile zawiera 1 mol cząsteczki CO,
Odczytujemy z układu okresowego mase atomową: C = 12u, O=16u, 1 mol CO = 28g

Zapiszemy teraz odpowiednią proporcję:
1 mol CO = 28 g
10 molu CO = xg

Z tgo zapisu wynika:
1 mol/10moli = 28g/x
x = 10 molu * 28g / 1 mol
x = 280 g

Odp.: Próbka zawierająca 10 moli tlenku węgla ma masę 280g.
Zadanie 2
Jaka liczba atomów miedzi (Cu) znajduje się w sztabce miedzi o masie 1kg?

Jedyna dana potrzebna do tego zadania to masa molowa Cu, którą odczytamy z układu okresowego. Cu = 64g

1 mol Cu zawiera (zawsze, obojętnie dla jakiego atomu/cząsteczki) 6,02 * 1023 atomów Cu

Zatem proporcja wygląda następująco:
6,02 * 1023 atomów Cu = 64g
x = 1000g (1kg = 1000g)

6,02 * 1023/x = 64/1000
x = 6,02 * 1023 * 1000/64
x = 94 * 1023 atomów Cu

Odp.: W sztabce miedzi o masie 1kg znajduje się 94 * 1023 atomów miedzi.


Testy matematyczno-przyrodnicze

Zadanie przypadkowe 1 (0-1)
Nad morzem Bartek znalazł muszelki, które pod względem chemicznym są przede wszystkim węglanem wapnia. Wzór sumaryczny tego związku to:
A. CaCO3B. CaCC. Ca(CO3)2D. Ca2C


Zadanie przypadkowe 2 (0-1)
Woda morska, w odróżnieniu od słodkiej wody źródlądowej, jest słona. Przyczyną tego smaku są rozpuszczone w wodzie sole, między innymi NaCl. Wiedząc, że jest to roztwór 3-procentowy, możemy powiedzieć, że:
A. 3 g soli rozpuszczone są w 100 g wody
B. w 200 g wody morskiej znajdują się 3 g soli
C. 3 g soli rozpuszczone są w 97 g wody
D. na 3 g wody w roztworze przypada 100 g soli


Zadanie przypadkowe 3 (0-1)
Tęcza pojawia się na niebie po deszczu. Jest ona wynikiem, tego, że promienie światła
A. załamują się w powietrzu
B. załamują się w kropelkach wody
C. odbijają się od chmur
D. rozpraszają się na kropelkach wody


Zadanie przypadkowe 4 (0-1)
Jubiler otrzymał 20 g złota II próby (stop złota z miedzią w stosunku wagowym 3:1). Procentowy udział złota w tym stopie wynosi:
A. 20B. 33C. 50D. 75


Zadanie przypadkowe 5 (0-1)
Brylant to oszlifowany:
A. berylB. szmaragdC. diamentD. metal szlachetny


Zadanie przypadkowe 6 (0-1)
Reakcje chemiczną można zapisać: Fe2O3 + 3 H2O -> 2 Fe(OH)3. Otrzymany produkt zaliczymy do grupy:
A. wodorotlenkówB. kwasówC. soliD. alkanów


Zadanie przypadkowe 7 (0-1)
Oto wzór ogólny aminokwasu: R — CH * NH2 — COOH. W miejsce R można postawić:
A. CH3B. NH3C. SO3D. Na


Zadanie przypadkowe 8 (0-1)
Która z wymienionych substancji jest solą?
A. CH3COOHNaB. CH3COOHC. Ca(OH)2D. C3H8


Zadanie przypadkowe 9 (0-1)
Energia słoneczna dociera na Ziemię dzięki
A. przewodnictwu B. promieniowaniu C. konwekcji D. wszystkim tym sposobom jednocześnie


Zadanie przypadkowe 9 (0-1)
Energia słoneczna dociera na Ziemię dzięki
A. przewodnictwu B. promieniowaniu C. konwekcji D. wszystkim tym sposobom jednocześnie


Zadanie przypadkowe 10 (0-1)
Jajka gotujemy we wrzącej wodzie. Wrzenie wody jest gwałtownym
A. parowaniem B. gotowaniem się C. skraplaniem D. krzepnięciem


Zadanie przypadkowe 11 (0-1)
Stosowane wczesną wiosną nawozy mineralne wzbogacają glebę w składniki mineralne niezbędnę dla rozwoju roślin. Do najważniejszych składników należą:
A. azot, siarka, sód B. fosfor, magnez, wapń C. azot, fosfor, potas D. potas, wapń, magnez


Zadanie przypadkowe 12 (0-1)
Przykładem najczystszej ekologicznj produkcji energii jest elektrownia
A. węglowa B. wiatrowa C. atomowa D. wszystkie wymienione


Zadanie przypadkowe 13 (0-1)
Wymień 2 zalety i 2 wady elektrownii atomowej

Odp.
1. A
2. C
3. D
4. D
5. C
6. A
7. A
8. A
9. B
10. A
11. C
12. C
13.

Tagi

Zadania, chemiczne, mol, stężenie, procentowe, bilansowanie, równań, zadania, treścią, chemia, testy, matematyczno, przyrodnicze, odpowiedziami, konkurs, chemiczny,