Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Wyszukiwarka tagów — woda
Materiały — klasa I
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Poznajemy właściwości substancji
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Mieszaniny
Czytaj dalej

Lekcja 8 — Dwutlenek węgla — właściwości
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Budowa materii
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Woda — informacje ogólne
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Rozpuszczalność substancji w wodzie
Czytaj dalej

Lekcja 5 — Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Elektrolity i nieelektrolity
Czytaj dalej

Lekcja 3 — Dysocjacja jonowa kwasów
Czytaj dalej

Lekcja 6 — Odczyn roztworu pH
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Dysocjacja jonowa soli
Czytaj dalej

Lekcja 3 — Otrzymywanie soli
Czytaj dalej

Lekcja 7 — Powtórzenie wiadomości
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Surowce energetyczne
Czytaj dalej

Zadania
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Poznajemy — węglowodory nasycone — alkany
Czytaj dalej

Lekcja 2 — Poznajemy budowę cząsteczek, właściwości i zastosowanie kwasów karboksylowych
Czytaj dalej

Lekcja 3 — Poznajemy estry — produkty reakcji estryfikacji
Czytaj dalej

Ćwiczenia — Substancje chemiczne
Czytaj dalej

Ćwiczenia — Sole
Czytaj dalej

Lekcja 1 — Podstawowe składniki chemiczne żywności
Czytaj dalej

Tagi

wyszukiwarka, tagi, woda,